AktieTorget: Marknadsmeddelande 16/18 - Information om Camanio Care AB:s teckningsoption

Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Första dag för handel med Camanio Care AB:s teckningsoptioner CARE TO1 är den 16 januari 2018.  

En (1) teckningsoption CARE TO1 serie TO1 2017/2020 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 3,20 SEK.

Fullständiga optionsvillkor finns på bolagets hemsida.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: CARE TO1
ISIN-kod: SE0010714576
Orderbok-ID: 454A
CFI: RMXXXX
FISN: CAMANIO/OPT RTS 20201212
Första dag för handel: 16 januari 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize: A (Other instruments)

Stockholm den 12 januari 2018

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 


Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

Publicerat: 1/12/2018 11:47:51 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se