Amnode: Sista dag för handel med BTA 1 i Amnode

Läs som pdf

Sista dag för handel i Amnode BTA 1, SE0010636449, blir tisdagen den 16 januari 2018.

44 868 884 nya aktier har nu registrerats hos Bolagsverket. Efter registreringen har Amnode totalt 132 092 736 aktier och aktiekapitalet uppgår till 6 604 636, 80 kronor

Nästa ordinarie Amnode publicering är Bokslutskommunikén den 28 februari 2018.

Stockholm 2018-01-12

Styrelsen

Frågor till VD, Lars Save, 070 590 18 22, www.Amnode.se


Läs som pdf  Further information about Amnode

Publicerat: 1/12/2018 8:29:48 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se