Finwire om Storytel: Storytel ökar omsättning men minskar rörelseresultat under tredje kvartalet

Agentur:FWS
Signatur:Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se, 076-305 65 61
Nyhetsbyrån Finwire
Ljudboksspecialisten Storytel redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen uppgick till 308,8 miljoner kronor (237,2), en ökning med 30 procent mot föregående år.

Streamingintäkterna var 197,9 miljoner (135,7). Prognosen för fjärde kvartalet är 210 000

Rörelseresultatet blev -16,6 miljoner kronor (10,2).

Resultatet före skatt var -24,1 miljoner kronor (7,2). Resultatet efter skatt blev -23,2 miljoner kronor (6,0).

Antalet abonnenter ökade till 503 900, vilket har redovisats tidigare. Vid utgången av andra kvartalet var nivån 423 200.

"Prognosen   för  fjärde  2017 ser bra ut med god tillväxt på samtliga   marknader.  I Sverige når vi närmare  300 000 abonnenter och totalt sett över 530 000 abonnenter, motsvarande cirka 210 miljoner kronor i streamingintäkter, i fjärde kvartalet 2017. Totala intäkter för streaming beräknas därigenom bli cirka 730 miljoner kronor för helåret 2017, en ökning med 47 procent jämfört med helåret 2016", säger vd:n i rapporten. 


[Tabell 1]

Publicerat: 11/15/2017 8:41:24 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se