Finwire om Insplorion: Insplorion minskar förlusten i tredje kvartalet

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Life science-bolaget Insplorion minskar förlusten i tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,3). De totala rörelseintäkterna blev 0,9 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-1,4). Resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -0,8 miljoner kronor (-1,5), motsvarande -0,13 kronor per aktie (-0,25).

Kassa och bank uppgick till 8,0 miljoner kronor (2,9) per den 30 september. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,6 miljoner kronor (-3,6) för årets nio första månader.

"Innan årsskiftet ska Insplorion vara igång med våra luftkvalitetsensorer i ett skarpt test, i riktigt miljö. Vi ska mäta kvävedioxid i Göteborgs stad, inom ramen för projektet "Luft och Vatten med Internet of Things (LoV-IoT)". Syftet är att övervakning av luft och vatten ska ske via smarta instrument och projektet är planerat att pågå i tre år. Vi har skalat ner våra allra första sensorprototyper från i storleksordningen en skolåda och ska senast under andra kvartalet 2018 kunna presentera sensorer för ändamålet i storleken av en snusdosa. Intresset för projektet i Göteborg har rönt intresse på många andra håll och vi har fått förfrågningar från många håll kring vidare användning av sensortekniken för olika gastillämpningar", kommenterar vd Patrik Dahlqvist i delårsrapporten.[Tabell 1]

Publicerat: 11/15/2017 8:20:34 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se