14 Delistings during 2013

Company NameList DateDelisting DateComment
aXichem2/7/201111/26/2013Till First North
REHACT4/23/201211/8/2013Till First North
Aqua Terrena6/26/20009/5/2013På egen begäran
Sportjohan3/2/20109/5/2013På egen begäran
Biosensor6/22/20068/30/2013På egen begäran
Tigran11/20/20088/30/2013På egen begäran
Towork11/12/20078/2/2013På egen begäran
Fundior12/6/20077/8/2013På egen begäran
Creative Antibiotics2/12/20046/25/2013Konkursansökan
Relation & Brand7/31/20066/12/2013Till Alternativa
NeuroVive10/3/20084/9/2013Till Small Cap, Nasdaq OMX
Altero2/9/20043/27/2013Konkurs
Au Holding12/28/20052/18/2013På egen begäran
Cortus Energy12/10/20042/18/2013Till First North

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se