24 Delistings during 2012

Company NameList DateDelisting DateComment
Nordic e-Procurement12/29/200512/28/2012På egen begäran (dotterbolaget delas ut)
Hammar Invest3/7/200712/27/2012På egen begäran
Fundior Fastigheter5/31/200712/14/2012På egen begäran
Avonova11/29/200512/6/2012Erbjuden inlösen 34,00 kr per aktie
TracTechnology12/30/200512/4/2012På egen begäran
Adoperator6/1/201010/19/2012På egen begäran
Hartelex4/1/201010/1/2012På egen begäran
Followit1/21/20059/28/2012Erbjuden inlösen 0,24 kr per aktie
Ironroad1/11/20108/17/2012På egen begäran
Junebud10/23/20098/1/2012Konkursansökan
ONE Media1/21/20107/24/2012Konkursansökan
RW Capital2/28/20087/23/2012På egen begäran
Kindwalls Bil6/26/20007/20/2012Konkursansökan
LunchExpress5/5/20106/29/2012På egen begäran
BrandWorld3/29/20106/20/2012Konkursansökan
AdTail5/26/20096/15/2012Uppköpta av Adoperator AB
Scirocco12/7/20066/13/2012Konkursansökan
Xezzex12/4/20046/5/2012På egen begäran
Catering Please8/7/20075/7/2012Beslut om likvidation
Layerlab5/17/20104/5/2012Konkursansökan
Hammarby Bandy5/15/20084/2/2012På egen begäran
A+ Science6/10/20042/29/2012Till Alternativa
Värmlands Finans12/5/20082/27/2012På egen begäran
Titana3/15/20072/27/2012På egen begäran

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se