Zenergy: Zenergy tecknar avtal om hotellbostäder värda minst ca 6 MSEK samt meddelar att Hebyprojektet är slutgodkänt

Läs pressmeddelandet som PDF.Document dividerMauritzbergs Slott Golf

Zenergy har tecknat avtal om produktion och etablering av en första etapp ZIP-Hotellbostäder vid Mauritzbergs Slott & Golf till ett värde om ca 6 MSEK. Ytterligare två etapper planeras med ett totalt värde om 19 MSEK. Dessutom meddelas att projektet med 22 ZIP-Bostäder i Heby nu har slutgodkänts och tagits i drift.

De av Mauritzbergs Slott & Golf beställda ZIP-Bostäderna är av typen Block Apartment, i likhet med en order som Zenergy erhöll från Hooks Herrgård i april 2018. Visualiseringen som bifogas detta pressmeddelande visar hur ZIP-Hotellbostäder kan utformas.

– Den här ordern understryker ytterligare fördelarna med att använda Zenergy ZIP-Bostäder vid utökning av befintliga hotellverksamheter. Våra Block Apartment-lösningar är mycket anpassningsbara och erbjuder god boendekomfort, hög energieffektivitet och kan dessutom etableras på ett effektivt sätt, säger Zenergys VD Olle Magnusson.

Zenergy kommer att etablera den första etappen med 16 rum om totalt 313 kvm boarea åt Mauritzbergs Slott & Golf med planerad driftsättning under maj 2019. Parallellt pågår planeringsarbetet med de efterföljande två etapperna. Zenergy för även diskussioner med andra golfhotell- och konferensanläggningar om liknande etableringar.

Etableringen i Heby av 22 ZIP-Bostäder åt K-Bostad Heby AB slutgodkändes den 26 oktober, och tack vare ett tidigt startbesked kunde inflyttningen påbörjas redan den 29 september. ZIP-Bostäderna som etablerades var av typen Block Apartment.

För mer information kontakta:
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 – 61 81 33
E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Samarbetet med K-fastigheter är värt ca 700 MSEK under en femårsperiod.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stock Market är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se 


Läs pressmeddelandet som PDF.Document dividerMauritzbergs Slott Golf  Further information about Zenergy

Publicerat: 11/9/2018 2:59:23 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se