Emotra: Presentation av Emotra och EDOR® under Stora Aktiedagen i Göteborg

Se hela bilagan

Under Stora Aktiedagen, som arrangeras av Aktiespararna måndagen den 12 november på Svenska Mässan i Göteborg, presenteras Emotra och EDOR®. Nedan återfinns en direktlänk till presentationen.

Under ”Stora Aktiedagen” i Göteborg, på måndag den 12 november, kl. 08:00, ges en presentation av bolaget och dess produkt EDOR® för evaluering av självmordsrisk, av Emotras styrelseordförande Claes Holmberg och VD, Daniel Poté. Emotras presentation ges i sal 2.

Direktlänk till presentationen: http://www.aktiespararna.se/tv/live 

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.


Se hela bilagan  Further information about Emotra

Publicerat: 11/9/2018 11:59:50 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se