AktieTorget: Marknadsmeddelande 172/18 - Första dag förhandel i Panion Animal Health AB:s teckningsoption är den 12 juli 2018

Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee Market Notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Första dag för handel med Panion Animal Health AB:s teckningsoptioner av serie 2019 (PANION TO2) är den 12 juli 2018.

En (1) teckningsoption PANION TO2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 1,31 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 september 2019 till den 30 september 2019.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: PANION TO2
Aktienamn: Panion TO2
ISIN-kod: SE0011205343
Orderboks-ID:4F5C
CFI: RMXXXX
FISN: PANION/OPT RTS 20190930
Organisationsnummer: 559018-4171
LEI: 5493002S8BCWRTPAB555
Första dag för handel: 12 juli 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: A (Other instruments) 

Stockholm den 9 juli, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 


Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee Market Notice

Publicerat: 7/9/2018 4:47:50 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se