AktieTorget: Marknadsmeddelande 165/18 - Spotlight Stock Market kommer att byta segmentnamn och segment-ID

Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee Market Notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Spotlight Stock Market kommer att byta segmentnamn och segment-ID på sina marknadssegmentet.

Nuvarande toppsegment namn: AktieTorget
Nytt toppsegment namn: Spotlight
Nuvarande toppsegment-ID: AT
Nytt toppsegment-ID: SP

Nuvarande segment namn: AktieTorget SE
Nytt segment namn: Spotlight SE
Nuvarande segment-ID: ATSE
Nytt segment-ID: SPSE

Nuvarande segment namn: AktieTorget DK
Nytt segment namn: Spotlight DK
Nuvarande segment-ID: ATDK
Nytt segment-ID: SPDK

MIC-koden XSAT kommer inte att ändras, men det underliggande marknadsnamnet kommer att uppdateras från AktieTorget till Spotlight Stock Market.

Ändringarna träder i kraft den måndag 27 augusti 2018.

Stockholm 29 juni 2018

Spotlight Stock Market
+46 8-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 


Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee Market Notice

Publicerat: 6/29/2018 5:11:11 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se