AktieTorget: Marknadsmeddelande 157/18 - Namnändring av Community Entertainment Svenska AB till Red Reserve Entertainment AB

Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee Market Notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Förändring avseende bolagets akties kortnamn, bolagsnamn och FISN. Aktien kommer att handlas under de nya kortnamnen från och med den 26 juni 2018.

Information om aktien:
NYTT bolagsnamn: Red Reserve Entertainment AB (publ)
Tidigare bolagsnamn: Community Entertainment Svenska AB (publ)
NYTT kortnamn: REDR
Tidigare kortnamn: CEAB
NYTT aktienamn: Red Reserve Entertainment
Tidigare aktienamn: Community Entertainment 
ISIN (oförändrad): SE0007158902
LEI (oförändrad): 5493001X9HU0ZU6JMP57
CFI (oförändrad): ESVUFR 
NY FISN: REDRESERVE/SH
Tidigare FISN: COMMUNITY/SH
Orderboks-ID (oförändrat): 410E
Organisations nr (oförändrat): 556588-3229
Första datum för handel med nya kortnamn: 26 juni 2018.

Stockholm den 19 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 


Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee Market Notice

Publicerat: 6/19/2018 1:13:28 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se