Insplorion: Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

See pressmeddelandet som pdf

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 13 juni 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 9 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 67 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 6 691 173. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 58 064. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 6 749 237. Konverteringspriset blir 15,5 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 900 000 SEK.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com


See pressmeddelandet som pdf  Further information about Insplorion

Publicerat: 6/14/2018 8:00:18 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se