New Equity Venture: Dotterbolag ingår LOI

Läs som pdf

Stockholm 2018-06-13

New Equity Venture Int. AB:s (“NEVI”) helägda och för närvarande vilande dotterbolag Le Sowt AB har idag ingått ett letter of intent (“LOI”) rörande ett potentiellt inkråmsförvärv avseende ett nätverk av webbplatser som tillhandahåller populära gratisspel, ca 15 000, online. Under den senaste 12-månadersperioden har webbplatserna haft mellan 2-4 miljoner unika besökare i månaden. Verksamhetens intäkter kommer främst från reklamförsäljning på webbplatsernas annonseringsytor. Verksamhetens årsomsättning är ca. 76.000 USD med ett rörelseresultat om ca. 58.000 USD. Köpeskillingen uppgår till 85.000 USD som betalas kontant.

Efter att parterna nu ingått ett LOI inleds sedvanlig DD(due-diligence)-process med överenskommen målsättning att försöka nå fram till ett definitivt förvärvsavtal innan juni månads slut.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.


Läs som pdf  Further information about New Equity Venture

Publicerat: 6/13/2018 10:46:58 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se