AktieTorget: Marknadsmeddelande 144/18 - Information om företrädesemission i Follicum AB

Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets aktie (FOLLI) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 11 juni 2018. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 12 juni 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningspriset 2,20 SEK. En unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) nyemitterad teckningsoption serie 2019 (1:4 á 2,20 SEK).

Uniträtterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 19 juni 2018 till och med den 29 juni 2018.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 19 juni 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 19 juni 2018 till och med den 3 juli 2018.

Information om uniträtten:
Kortnamn: FOLLI UR
ISIN-kod: SE0011337682
Orderbok-ID: 4DEJ
CFI: RSIXXR
FISN: FOLLICUMAB/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 19 juni, 2018
Sista handelsdag: 29 juni 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: FOLLI BTU
ISIN-kod: SE0011337690
Orderbok-ID: 4DEH
CFI: MCMUXR
FISN: FOLLICUMAB/UT 1 AK + 1 TO
Handelsperiod: 19 juni 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 11 juni 2018.

Stockholm den 7 juni, 2018

Spotlight
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 


Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

Publicerat: 6/7/2018 4:18:15 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se