AktieTorget: Marknadsmeddelande 138/18 - Angler Gaming PLC:s aktier handlas exkl. utdelning den 8 juni 2018

Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Förutsatt beslut på årsstämman den 7 juni 2018, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 8 juni 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 7 juni 2018.

Utdelningens storlek är 0,045 EUR per aktie.

Avstämningsdag är den 11 juni 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: ANGL
ISIN-kod: MT0000650102
Orderboks-ID: 411E
CFI: ESVUFM
FISN: ANGLER GAMING/EQ
Utdelning; 0,045 EUR per aktie
Handel exkl. utdelning: 8 juni 2018

Stockholm den 4 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 


Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

Publicerat: 6/4/2018 10:23:35 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se