AktieTorget: Kallelse till extra bolagsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Läs kallelse som PDF.

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542-7811, kallas härmed till extra bolags­stämma måndagen den 18 juni 2018 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, i Lund. För fullständig kallelse se bifogad pdf-fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.


Läs kallelse som PDF.

Publicerat: 5/17/2018 8:28:48 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se