AppSpotr: Appspotr registrerar milstolpsrelaterade aktier

Läs pressmeddelandet som PDF.

Appspotr AB har registrerat de aktier som tecknats av Novel Unicorn och Gunnar Jardelöv med stöd av de teckningsoptioner som tilldelats dem för uppfyllandet av milstolpe 2.

Novel Unicorn har tecknat 534 283 aktier för 0,20 kronor per aktie och Gunnar Jardelöv har tecknat 26 714 aktier för 0,20 kronor per aktie. Betalning har inkommit och aktierna har registrerats vilket ökar aktiekapitalet med 112 199,40 kronor. Totalt motsvarar de registrerade aktierna 4,36 procent av det totala antalet aktier i Appspotr. 

Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Appspotr AB till 12 859 202 stycken och aktiekapitalet till 2 571 840,40 kronor.

I Hongkong pågår nu motsvarande process för Appspotr AB:s ägande i Appspotr Asia. När den är klar kommer Appspotr AB:s ägande i Appspotr Asia att öka med 19 procentenheter till 49 procent.


Läs pressmeddelandet som PDF.  Further information about AppSpotr

Publicerat: 5/16/2018 10:00:57 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se