AktieTorget: Marknadsmeddelande 121/18 - Sista dag för handel med Aptahem AB:s TO 2 är den 16 maj 2018

Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets teckningsoption, APTA TO 2, är den 16 maj 2018. 

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: APTA TO 2
ISIN-kod: SE0010270728 
Orderbok-ID: 425H
CFI: RMXXXX
FISN: APTAHEM/OPT RTS 20180518
Sista handelsdag: 16 maj 2018

Stockholm den 15 maj 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 


Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

Publicerat: 5/15/2018 3:43:38 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se