AktieTorget: Marknadsmeddelande 120/18 - HomeMaid AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 23 maj 2018

Se MarknadsmeddelandeDocument dividerSee Market Notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Förutsatt beslut på årsstämman den 22 maj 2018, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 23 maj 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning kommer vara den 22 maj 2018.

Utdelningens storlek är 0,55 SEK per aktie.

Avstämningsdag är den 24 maj 2018.


Information om aktien:
Kortnamn: HOME B
ISIN-kod: SE0001426131
Orderbok-ID: 40YT
CFI: ESVUFR
FISN: HOMEMAID/SH
Utdelning: 0,55 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 23 maj 2018


Stockholm den 14 maj 2018

AktieTorget
08 511 68 000 
info@aktietorget.se 


Se MarknadsmeddelandeDocument dividerSee Market Notice

Publicerat: 5/14/2018 12:31:43 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se