Finwire om EcoRub: EcoRub ökade omsättningen under första nio månaderna 2017

Agentur:FWS
Signatur:Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire
Miljöteknikbolaget EcoRub ökade omsättningen och redovisar minskad förlust under årets första nio månader.

Bolaget omsatte 2,7 miljoner kronor, att jämföra med 2,2 miljoner under motsvarande period i fjol. Det är en ökning med 26 procent.

Resultatet efter finansnetto blev -1,0 miljoner (-3,4) och resultatet per aktie uppgick till -0,02 kronor (-0,16).

Bolagets likvida medel vid periodens slut låg på 0,62 miljoner kronor (0,66).

I tredje kvartalet var omsättningen 0,67 miljoner kronor (1,3) medan resultatet efter finansnetto blev -0,7 miljoner kronor (-0,6).

Under tredje kvartalet 2017 har bolaget haft en extra bolagsstämma där beslut tagits om att godkänna ett konvertibel lån på 1,5 miljoner kronor från tre aktieägare varav två sitter i styrelsen. Vidare togs beslut om att godkänna en uppgörelse med Bracknor om ett finansieringsavtal.

Publicerat: 11/14/2017 4:27:57 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se