Finwire om Colabitoil: SvD Börsplus avråder från att teckna aktier i Colabitoil

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Colabitoil beskriver sig som ett forskningsintensivt miljöbolag med fantastiska tillväxtutsikter. Verkligheten är att Colabitoil huvudsakligen ägnar sig åt att distribuera drivmedel via ett antal tankbilar och tankstationer i Norrland. Colabitoil köper in och säljer HVO, ett nischat biobränsle som används istället för diesel. Men att sälja drivmedel är en notorisk lågmarginalaffär och det finns inget unikt med Colabitoil som motiverar en värdering på 300 miljoner kronor. Det skriver SvD Börsplus i en dagsfärsk analys.

Börsplus hittar fyra varningsflaggor i Colabitoil:
* Lång väntetid. Det är 26 dagar från sista teckningsdag till första handelsdag.
* Storaffär inför nyintroduktion. Colabitoil förvärvade i somras bränsledistributören Hällberg & Son som står för nästan hela omsättningsökningen i tredje kvartalet.
* Täta personkopplingar. Colabitoils nyckelpersoner har i flera fall gemensam bakgrund i diverse styrelser och två av dem är nära släkt.
* CV med plumpar. Colabitoils nio namngivna nyckelpersoner har samlat på sig sex konkurser.

Börsplus ser i det optimistiska scenariot en 35 procentig vinstchans att bolaget 2019 lyckas nå en omsättning på 600 miljoner kronor med ett resultat på 20 miljoner kronor, vilket med en värdering på p/e 20 ger ett börsvärde på 400 miljoner kronor. I det pessimistiska scenariot tror analysfirman att aktien inom två år åtminstone har halverats i kurs.

"Det är ofta hopplöst att veta hur börsnoteringar går första dagarna men på lång sikt är vi rätt övertygade om att Colabitoil inte kommer lyckas. Vårt råd till Börsplus prenumeranter är att inte teckna aktien", skriver Börsplus i sin slutsats kring aktien.

Colabitoil genomför nu en nyemission inför notering på Aktietorget. Sista teckningsdag är den 16 november och aktien ska börja handlas den 12 december.

Publicerat: 11/14/2017 4:09:10 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se