Finwire om EcoRub: EcoRub krävs på upp till 1 miljon kronor i återbetalning för EU-projekt

Agentur:FWS
Signatur:Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire
EU-kommissionens genomförandeorgan för små och medelstora företag (Easme) begärde och genomförde i juni 2016 en revision av EcoRubs verksamhet som bedrevs i EU-projektet ACE under åren 2010-2012. Nu krävs bolaget på upp till 1 miljoner kronor i återbetalning.

"Det projektet har haft redovisningar av räkenskaperna som godkänts av programmet vid två tillfällen. Dessutom har två olika auktoriserade svenska revisorer kontrollerat bokföringen och redovisat detta till programmet. Redovisningen har skett enligt de mallar som projektet levererat till EcoRub. Flera kilo med dokument har skickats till Bryssel i samband med redovisningar av räkenskaperna", uppger bolaget i ett pressmeddelande.

EcoRub uppger att den redovisning som revisorerna har kommit med har skett enligt nya retroaktiva regler. Bland annat krävs att resor ska särredovisas, vilket enligt bolaget är svårt att återskapa. Vidare har det även gjorts andra bedömningar av lönekostnaderna.

"EcoRub kommer naturligtvis att gå igenom redovisningen och i sin tur påpeka felaktigheter", heter det.

Publicerat: 11/14/2017 4:05:34 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se