Kontakta oss

 

Besöksadress:Mäster Samuelsgatan 423tr
Postadress:Mäster Samuelsgatan 42
 111 57 Stockholm
Telefon:08-511 68 000
E-post:info(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Ledning

Peter Gönczi, VD
Telefon:08-511 68 011
E-post:peter(punkt)gonczi(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Christina Ploom, marknadsplatschef
Telefon:+46 (0)8-511 68 018
E-post:christina.ploom(snabel-a)aktietorget(punkt)se
Markus Neuding, Operativ chef ATS Finans
Telefon:08-511 68 000
E-post:markus(punkt)neuding(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Marknadsövervakning

Christina Ploom, chef
Telefon:+46 (0)8-511 68 018
E-post:pressmeddelanden(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Informationsövervakning

Jennifer Jankevics, ansvarig informationsövervakning
Telefon:+46 (0)8-511 68 007
E-post:pressmeddelanden(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Carl-Henrik Nordberg
Telefon:+46 (0)8-511 68 077
E-post:pressmeddelanden(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Anna Jansson
Telephone:+46 (0)8-511 68 014
E-post:pressmeddelanden(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Maria Wengler
Telefon:+46 (0)8-511 68 002
E-post:pressmeddelanden(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Hannes Hermansson
Telefon:+46 (0)8-511 68 021
E-post:pressmeddelanden(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Viktor Waxin
Telefon:+46 (0)8-511 68 012
E-post:pressmeddelanden(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Handelsövervakning

Camilla Hagman Falkler, ansvarig handelsövervakning
Telefon:+46 (0)8-511 68 006
E-post:info(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Peter Björk
Telefon:46 (0)8-511 68 009
E-post:info(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Trine Walshe
Telefon:+46 (0)8-511 68 004
E-post:info(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Edward Klint
Telefon:+46 (0)8-511 68 080
E-post:info(snabel-a)aktietorget(punkt)seNotering

Oskar Wollert, chef
Telefon:+46 (0)8-511 68 008
E-post:notering(snabel-a)aktietorget(punkt)se

 

Martin Ek
Telefon:+46 (0)8-511 68 015
E-post:notering(snabel-a)aktietorget(punkt)se
David Uhrner
Telefon:+46 (0)8-511 68 010
E-post:notering(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Administration

Jenny Sondal
Telephone:+46 (0)8 511 68 027
E-mail:jenny.sondal(snabel-a)aktietorget(punkt)se
Catrine Börjesson
Telefon:+46 (0)8-511 68 013
E-post:catrine.borjesson(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Ekonomi

Telefon:+46 (0)8-511 68 000
E-post:ekonomi(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Klagomål* finansiella tjänster

Markus Neuding
Telefon:+46 (0)8-511 68 011
E-post:markus(punkt)neuding(snabel-a)aktietorget(punkt)se

* Med klagomål avses att en kund framfört ett konkret missnöje med AktieTorgets tjänster. AktieTorgets regelverk för hur klagomålsärenden ska hanteras följer Finansinspektionens föreskrifter. Klagomål ska framföras skriftligen, per brev eller e-post, till Markus Neuding.

Vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen.

AktieTorget tar naturligtvis gärna emot allmänna synpunkter och tips på hur vi kan förbättra vår verksamhet. Vi svarar även gärna på frågor om vår verksamhet.  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se