Contact Us

 

Address:Mäster Samuelsgatan 423rd flr
 111 57 Stockholm
Telephone:+46 (0)8 511 68 000
E-mail:info(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Management

Peter Gönczi, CEO
Telephone:+46 (0)8 511 68 011
E-mail:peter(punkt)gonczi(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Christina Ploom, Head of MTF
Telephone:+46 (0)8-511 68 018
E-mail:christina.ploom(snabel-a)aktietorget(punkt)se
Markus Neuding, Head of Operations ATS Finans
Telephone:08-511 68 000
E-mail:markus(punkt)neuding(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Market Surveillance

Christina Ploom, Head of MTF
Telephone:+46 (0)8-511 68 018
E-mail:info(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Information Surveillance

Jennifer Jankevics, Information Surveillance Manager
Telephone:+46 (0)8 511 68 007
E-mail:pressmeddelanden(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Carl-Henrik Nordberg
Telephone:+46 (0)8-511 68 077
E-mail:pressmeddelanden(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Anna Jansson
Telephone:+46 (0)8-511 68 014
E-mail:pressmeddelanden(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Maria Wengler
Telephone:+46 (0)8 511 68 002
E-mail:pressmeddelanden(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Hannes Hermansson
Telephone:+46 (0)8-511 68 021
E-mail:pressmeddelanden(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Viktor Waxin
Telephone:+46 (0)8 511 68 012
E-mail:pressmeddelanden(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Trading Surveillance

Camilla Hagman Falkler, Trading Surveillance Manager
Telephone:+46 (0)8-511 68 006
E-mail:info(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Peter Björk
Telephone:+46 (0)8-511 68 009
E-mail:info(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Trine Walshe
Telefon:+46 (0)8-511 68 004
E-post:info(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Edward Klint
Telephone:+46 (0)8-511 68 080
E-mail:info(snabel-a)aktietorget(punkt)seListing

Oskar Wollert
Telephone:+46 (0)8 511 68 008
E-mail:listing(snabel-a)aktietorget(punkt)se

 

Martin Ek
Telephone:+46 (0)8-511 68 015
E-mail:notering(snabel-a)aktietorget(punkt)se
David Uhrner
Telephone:+46 (0)8-511 68 010
E-post:notering(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Marketing & Communication

Jenny Sondal
Telephone:+46 (0)8 511 68 027
E-mail:jenny.sondal(snabel-a)aktietorget(punkt)se
Catrine Börjesson
Telephone:+46 (0)8-511 68 013
E-mail:catrine.borjesson(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Economy

Telephone:+46 (0)8-511 68 000
E-mail:ekonomi(snabel-a)aktietorget(punkt)se

Complaints* Financial Services

Markus Neuding
Telephone:+46 (0)8-511 68 011
E-mail:markus(punkt)neuding(snabel-a)aktietorget(punkt)se

* Med klagomål avses att en kund framfört ett konkret missnöje med AktieTorgets tjänster. AktieTorgets regelverk för hur klagomålsärenden ska hanteras följer Finansinspektionens föreskrifter. Klagomål ska framföras skriftligen, per brev eller e-post, till Markus Neuding.

Vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen.

AktieTorget tar naturligtvis gärna emot allmänna synpunkter och tips på hur vi kan förbättra vår verksamhet. Vi svarar även gärna på frågor om vår verksamhet.  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se