Synlighet

Ett bolag som når ut till investerare och andra intressenter får ökade möjligheter att lyckas med sin finansiering. Det räcker alltså inte med ett bra erbjudande – bolaget måste också synas. Ökad synlighet och exponering leder även till ökad kännedom om bolaget vilket också kan gynna bolagets marknadsföring och affär.

AktieTorget har skapat ett flertal tjänster som underlättar för bolaget att synas. Vi hjälper också investerare att hitta och ta del av den information som de behöver för kunna fatta sina investeringsbeslut.

Pressmeddelande

Ett noterat bolag offentliggör all kurspåverkande information via pressmeddelanden. Ett pressmeddelande når en stor mängd viktiga mottagare, bland annat alla ledande nyhetsbyråer och tidningar samt även ett stort antal personer som prenumererar på pressmeddelanden från det aktuella bolaget. Genom pressmeddelanden får bolagets nyheter alltså stor spridning och genomslagskraft. Att viktig information sprids genom pressmeddelanden medför även att informationen sprids till samtliga intressenter vid samma tidpunkt. Detta är ett krav på noterat bolag och syftar till att motverka att någon får kurspåverkande information före någon annan.

AktieTorgets samarbete med Cision

AktieTorget har ett samarbete med Cision som innebär att de bolag som är noterade på AktieTorget utan kostnad får använda Cisions verktyg distribution av pressmeddelanden (fritt antal) och annan information.

Cision är en av världens ledande aktörer när det gäller distribution och spridning av pressmeddelanden och annan information. Genom samarbetet kan de noterade bolagen vara säkra på att deras information får en god och säker spridning. Cisions verktyg är enkelt och behändigt att jobba i och används av hundratals börsbolag i Sverige och utomlands. Vid sidan av den kostnadsfria distributionen erbjuder Cision även en rad värdefulla tilläggstjänster som bolagen lätt kan utnyttja.

Aktieägare och allmänheten kan enkelt prenumerera på nyheter från de noterade bolagen genom AktieTorgets och Cisions hemsidor. Bolaget kan även lägga till egna distributionslistor, dvs e-postadresser till bolagets intressenter.

Tjänsten - AktieTorgets förhandsgranskning av pressmeddelanden

AktieTorget förhandsgranskar alltid alla pressmeddelanden som de noterade bolagen offentliggör. Detta sker för att säkerställa att bolaget uppfyller de informationskrav som ställs på noterade bolag. Syftet är att upprätthålla förtroendet för bolaget och investerarskyddet. AktieTorget hjälper även bolagen med råd och tips om innehållet i pressmeddelanden. Genom detta minskar risken för att bolagen släpper ofullständig, svårtolkad eller missvisande information. Såvitt vi vet finns det ingen annan marknadsplats tillhandahåller denna tjänst.

FinWire

AktieTorget samarbetar med nyhetsbyrån FinWire. FinWire är en oberoende nyhetsbyrå som är specialiserad på bevakning av mindre noterade bolag

AktieTorget har uppdragit åt FinWire att bevaka samtliga bolag som är noterade på AktieTorget samt att skriva nyhetstexter om de bolag som FinWire finner intressanta. FinWire skriver korta nyhetsbyråtexter men också en del intervjuer samt längre mer heltäckande texter. Finwires nyheter sprids till samtliga tidningar och nyhetsbyråer och syns regelbundet på bland annat SvD.se, DI.se, DI/Stockwatch samt via ett flertal bankers hemsidor. Nyheterna visas även på AktieTorgets hemsida.

Finanspressen och övrig media har inte resurser att bevaka alla noterade bolag. Detta har medfört att mindre och unga bolag generellt sett får mindre mediabevakning än stora etablerade bolag. Att nyheter från AktieTorgets bolag sprids genom FinWire ökar därför bolagets synlighet och ökar dessutom sannolikheten för ytterligare spridning, vilken kan vara av stort värde för bolaget.

SvD Börsplus

AktieTorget har ett samarbete med ett SvD Börsplus. SvD Börsplus producerar investeringsanalyser om noterade bolag samt även krönikor rörande aktiemarknaden och finansmarknaden i stort. Börsplus är en del av SvD men produceras av en fristående och oberoende analysredaktion som bland annat består av den välrenommerade finansanalytikern och krönikören Peter Bensson. SvD Börsplus analyser och krönikor produceras i digitalt format och finns tillgängliga bland annat för de som valt att abonnera på SvD Börsplus.

SvD Börsplus har åtagit sig att bevaka bolagen på AktieTorget och att i viss omfattning skriva analyser om bolagen. Ett antal av dessa analyser kommer finnas tillgängliga för samtliga SvDs prenumeranter och för besökare av SvD.se och AktieTorgets hemsida. En del av analyserna kommer att återpubliceras i pappersutgåvan av SvD.

Även genom detta samarbete förbättrar chanserna för AktieTorgets bolag att få ökad uppmärksamhet och synlighet.

Investerarträffar i samarbete med SvD Börsplus och FinWire.TV

AktieTorget och Svenska Dagbladet samarbetar kring investerarträffar. Investerare erbjuds att träffa bolag som genomför noterings- eller företrädesemission under investerarlunch i AktieTorgets lokaler. Investerarlunchen arrangeras med hjälp av SvD där en börsskribent från SvD är moderator. Genom att ställa rätt frågor bidrar moderatorn till en bra genomlysning som gynnar investerare.

Presentationen på investerarlunchen filmas av Finwire.tv. Filmen från presentationen sprids därefter via bland annat svd.se, AktieTorget, i Finwire.tv:s distributionsnät. När bolaget besöker AktieTorget för investerarlunchen genomförs också en intervju i Finwire.tv:s regi. Intervjun sprids ytterligare i Finwire.tv:s nätverk. Intervjun läggs upp på AktieTorget och sprids genom Cision.

Du hittar aktuella filmer här.

Du finner kommande investerarträffar i AktieTorgets regi och information om andra arrangörers investerarträffar här

AktieTorget hemsida och bolagets IR-sida

En förutsättning för att ett bolag ska väcka investerarnas intresse är ofta att det går att hitta värdefull information om bolaget. AktieTorget har därför lagt mycket möda på att skapa en hemsida som är lätt överskådlig och som innehåller omfattande information om bolagen. På hemsidan kan investerarna hitta den information som bolaget har offentliggjort. Här finns dock även mängd tilläggsinformation om bolagen, såsom historiska aktiekurser och nyheter, nyckeltal, information om de största ägarna och styrelsen, investeringsanalyser, filmer, årsredovisningar och prospekt samt bolagsordningar.

På AktieTorgets hemsida finns separat för varje bolag en egen s k IR-sida där all information är samlad och lätt överskådlig. Bolaget har även möjlighet att länka till IR-sidan från sin egen hemsida. Här är ett exempel på en IR-sida.
  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se