Huvudsyftet med en notering är ofta att underlätta för ett bolag att hitta finansiering. En notering ger dock även andra fördelar, bland annat att göra bolaget mer synligt och att möjliggöra daglig handel i bolagets aktier. Här hittar du information om fördelarna med en notering samt om vad AktieTorget gör för att hjälpa bolagen att nå ut till sina aktieägare och till marknaden. Under fliken Regelverk finns även information om vilka regler som gäller för ett noterat bolag.


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se